تالبان تکسی‌رانی را در بلخ تیرباران کردند

گزارش‌ها، افراد تالبان در یکی از اِیست‌های‌بازرسی شهر مزارشریف، راننده‌‌ی‌تکسی را هنگامی تیرباران کردند که او به اِیست تالبان متوجه نشده بود.

این راننده میرویس نام داشت و به‌روز جمعه از سوی افراد تالبان تیرباران شده است.

بیش‌تر افراد تالبان کسانی استند که سال‌ها در کوه‌ها و اطراف، مشغول جنگ و قتل بوده‌اند و هیچ‌گونه حرمت به‌قوانین و ارزش‌های بشری ندارند.

مردم می‌گویند جان بشر نزد تالبان هیچ ارزشی ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، در یک هفته‌ی پسین چندین تن در ولایت‌های مختلف از سوی تالبان کشته شده‌اند. 


    کامنت ها

کامنت خود را بنویسید

درباره ما

آدرس 2933 41k سرک
لندن, کانادا

شماره تماس
+1 (825) 973-2079
info@theexile.tv

اخبار نامه

تویت ها معروف